ประวัติ Yuqiang

 • 2018-2021
  ตกตะกอนและสร้างสรรค์ 2018-2021
 • 2016-2017
  บริการที่ดีและมีประสิทธิภาพ 2016-2017
 • 2553-2558
  มั่นใจ & มืออาชีพ บริการ 2010-2015
 • 2009
  สามัคคี ขยันขันแข็ง คุณภาพ 2552
 • 2008
  ร่วมกับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกความรับผิดชอบ 2008
 • 2007
  รวมกันเป็นหนึ่งและก้าวไปข้างหน้า Brand 2007
 • 2006
  การพัฒนาคือความจริงสัมบูรณ์ การพัฒนาปี 2549
 • 2005
  China Love Heart,ยุทธศาสตร์ 2005
 • 2004
  ในชิงเต่า Rise up 2004
 • 2003
  Come out, เกิด พ.ศ. 2546